Nieuwsbrief 13 juni 2013

 
Veel belangstelling voor oratie

Onder grote belangstelling hield Gert-Jan Euverink op 28 mei zijn oratie "de groene golf". Driehonderd mensen kwamen naar het Academiegebouw in Groningen. Gert-Jan (of Euverink) kijkt met tevredenheid terug op deze dag. "Ik heb een geweldige dag gehad en vond het fantastisch dat zoveel mensen aanwezig waren," benadrukt Gert-Jan. "Het sterkt me in de gedachte dat ondernemers en wetenschappers geïnteresseerd zijn in de pragmatische wijze waarop wij universiteit en bedrijfsleven samen brengen en verbinden en mooie resultaten behalen met onze projecten in de Biobased economy".

Gert-Jan Euverink heeft veel plannen voor de tweede helft van 2013: "Na de zomer starten er nieuwe projecten en organiseren we brainstormsessies met geïnteresseerde bedrijven. Daarnaast kijken we al voorzichtig naar de toekomst om BioBrug ook na juni 2015 te continueren. Daarbij gaan we onderzoeken of samenwerking met meerdere universiteiten tot de mogelijkheden behoort. Verder is mijn doel om van twee of drie projecten een vervolgproject te realiseren."

Informatieavond voor studenten

Op 19 juni organiseert BioBrug een informatieavond voor 3de jaars Bachelor - en Master-studenten in de Hanzesociëteit in Groningen. Het BioBrugteam wil deze avond zoveel mogelijk studenten interesseren voor een stageproject. Daarom is geslaagd ondernemer en alumnus Cor Kamminga uitgenodigd. Hij neemt studenten mee in de afwegingen en keuzes tijdens zijn studie economie en vervolgens zijn carrière pad. Op dit moment is Kamminga directeur van het succesvolle KNN Advies BV dat onder meer onderzoek- en advieswerk doet op het gebied van de Biobased Economy&Society, ketenanalyses en duurzaamheidbeleid. Om de praktijk van BioBrug te proeven vertellen studenten over hun ervaringen tijdens de projecten bij de bedrijven waarmee BioBrug samenwerkt.

BioBrug onderzoekt aansluiting wetenschappelijke studie en vraag MKB

BioBrug is gevraagd door Be-Basic om onderzoek te doen naar de aansluiting tussen het wetenschappelijk onderwijs en de onderwijsbehoefte van het Mkb op het gebied van duurzaamheid en biobased economy. Doel van het onderzoek is een zodanig kennisniveau van afgestudeerden realiseren dat er een zinvolle bijdrage wordt geleverd aan de kenniseconomie en aan de concrete eisen van bedrijven die werkzaam zijn in de biobased economy. Ook wordt onderzocht welke behoefte ondernemers hebben aan bijscholing op (post) academisch niveau voor hun medewerkers. Be-Basic is een vooraanstaand internationaal samenwerkingsverband tussen universiteiten, onderzoeksinstituten en industrieën op het gebied van duurzame chemie en ecologie.

Brainstormsessies voor bedrijven

Na de zomer staan nieuwe brainstormsessies gepland. In een zogenaamde versnellingskamer maken we gebruik van een unieke digitale communicatietechniek. Op deze wijze is het mogelijk om binnen een beperkt aantal uren verschillende oplossingsrichtingen te genereren voor uw bedrijfsvraagstuk. In de brainstormsessie kan het gaan om bedrijfskundige -, technologische - of marketingtechnische aspecten van uw bedrijf. Heeft u een concreet vraagstuk dat u wilt inbrengen in een brainstormsessie, neemt u dan contact op met het BioBrugteam.

Biobased dagen 2013

Om alvast in uw agenda te noteren: Op 10 en 11 oktober organiseert BioBrug samen met EemsDeltaGreen de Biobased dagen 2013. Inhoudelijke informatie volgt na de zomer.

Volg ons op twitter

Wilt u bijblijven bij de meest actuele ontwikkelingen en vacatures van BioBrug?
Volgt u ons dan op twitter! @BioBrug