Meest gestelde vragen

Met welke studierichting kan ik bij BioBrug terecht?

 

Tijdens je afstudeerfase kun je vanuit veel studierichtingen terecht voor een master-plus project bij BioBrug. Je kunt dan denken aan biologie, van technische bedrijfskunde tot life sciences, maar ook rechten, marketing of ethiek. Immers, bedrijven met ambities in de BioBased Economy hebben naast vragen over de technische haalbaarheid van innovaties ook vaak vragen die te maken hebben met de economische haalbaarheid van nieuwe concepten, ecologische impact, maatschappelijk draagvlak, marktontwikkelingen en trends en de verkoopbaarheid van producten of wettelijke kaders. Belangrijk is dat je geïnteresseerd bent in duurzaamheid en een groene economie. Is dat het geval, vraag dan naar je mogelijkheden bij het BioBrugteam.

 

Welke (afstudeer)projecten heeft BioBrug?

De master-plus trajecten bij BioBrug kunnen variëren van literatuurstudie, marktstudie of labonderzoek. Korte trajecten van gemiddeld vier weken voor een beknopte onderzoeksvraag tot een afstudeerproject van een half jaar voor complexere vraagstukken.

Je hebt de volgende mogelijkheden:

  • scriptie / colloquium
    Literatuurstudies die vaak voorafgaan aan een intensiever haalbaarheidsproject voor een bedrijf zijn bij uitstek geschikt voor een scriptie of een colloquium. De opdracht wordt gezamenlijk door het bedrijf met het BioBrug team geformuleerd. Jij bent verantwoordelijk voor de uitvoering en het eindresultaat. In het geval van een scriptie betreft dit een rapport met bijbehorende literatuurlijst. In het geval van een colloquium wordt het project afgerond met een mondelinge presentatie en een lijst met referenties.
  • afstudeerproject
    Bij een master-plus project word je projectleider van een (multidisciplinair) team dat een project doet bij een innovatief bedrijf. Vanaf de intake van het project denk je mee over de opzet, je bent verantwoordelijk voor de uitvoering en het eindresultaat. Een master-plus project omvat maximaal een half jaar.
  • student assistentschap
    Ben je op zoek naar een bijbaan? Dan kun je bij BioBrug terecht voor een kortlopend project, waarbij je een bedrijf helpt om vanuit de aanwezige bedrijfskennis te komen tot innovatie op het gebied van de BioBased Economy.

Het programma BioBrug is onderdeel van de faculteit Wiskunde en natuurwetenschappen en duurt tot medio 2015.

 

Hoe verloopt een project?

Na aanmelding en het selectiegesprek word je gekoppeld aan een bedrijf. Je vertaalt samen met het BioBrugteam en het betrokken bedrijf de bedrijfsvraag naar een opdracht voor een concreet project. Het BioBrugteam gaat vervolgens op zoek naar een op-maat-expert van de Universiteit. Op deze wijze brengt BioBrug extra wetenschappelijke kennis in het team en ben je als student verzekerd van een praktijkgerichte begeleiding. Samen met je team ga je met het vraagstuk aan de slag. Ter afronding van het master-plusproject lever je een eindrapport op en verzorg je over het algemeen een eindpresentatie voor alle betrokkenen.

Wil je meer weten over het verloop van BioBrug project? Lees dan verder over de reeds afgeronde projecten.

 

Hoe lang duurt een project?

De master-plus projecten bij BioBrug kunnen variëren:

Voor een literatuurstudie, marktstudie of beknopt labonderzoek rekenen we over het algemeen gemiddeld vier weken wanneer er sprake is van een duidelijke onderzoeksvraag.

Voor een afstudeerproject met een complexer vraagstuk is de maximale duur een half jaar.

 

Bij welke bedrijven kan ik een project doen?

Bedrijven die samenwerken met BioBrug zijn innovatieve bedrijven met ambities op het gebied van de BioBased Economy. Ze behoren tot het brede MKB en zijn vaak gevestigd in het noorden, maar kunnen ook elders gevestigd zijn. Naast MKB bedrijven werkt BioBrug ook samen met grotere bedrijven. Onder projecten lees je over de bedrijven met wie BioBrug inmiddels succesvol heeft samengewerkt.

 

Hoeveel studiepunten krijg ik voor een project?

Bij een master-plus project heb je de mogelijkheid tot het verkrijgen van extra studiepunten. Overleg hierover met je studiebegeleider.

 

Hoe word ik geselecteerd voor een project?

Wanneer je interesse hebt voor een master-plus project bij BioBrug en je bent gemotiveerd om bij te dragen aan de transitie naar een Biobioased Economy , meld je dan aan bij het BioBrugteam. In het selectiegesprek beoordeelt het team welk project het beste bij je wensen en je studierichting past en met welk bedrijf je een goede match zou maken.

 

Zijn er verdiensten voor de student?

Vaak is er bij een BioBrugproject sprake van een stage- en/of onkostenvergoeding. De hoogte van deze vergoedingen is afhankelijk van het bedrijf waarvoor je het project uitvoert. Bij een student-assistentschap ben je in dienst van de universiteit, en is er sprake van een betaalde bijbaan.

 

Wanneer kan ik van start met een project?

Het BioBrug team heeft verschillende concrete bedrijfsvragen, cq. haalbaarheidsprojecten in de aanbieding.  Als je wilt en er is een goede match tussen jouw wensen en het betrokken bedrijf, kun je dus al heel snel van start.

 

Wat zijn mijn kansen op een baan via BioBrug ?

De faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen waar het programma BioBrug onderdeel van is, vindt het belangrijk een bijdrage te leveren aan de groei van werkgelegenheid in het Noorden. Veel master-studenten die een master-plus project doen bij BioBrug vinden gemakkelijk een baan bij een bedrijf dat werkzaam is in de BioBased Economy. Dat komt omdat ze concreet bijdragen aan het succes van innovaties binnen bedrijven en met hun multidisciplinaire team daadwerkelijk een brug slaan tussen bedrijfsleven en Universiteit: Bridging science-to-business!