Hoe verloopt een Master-plus traject

Na aanmelding bij het Biobrugteam en een selectiegesprek word je gekoppeld aan een bedrijf. Je vertaalt samen met het Biobrugteam en het betrokken bedrijf de bedrijfsvraag naar een opdracht voor een concreet project. Het Biobrugteam gaat vervolgens op zoek naar een op-maat-expert binnen de Universiteit. Samen met je team ga je met het vraagstuk aan de slag. Ter afronding van het master-plusproject lever je een eindrapport op en verzorg je over het algemeen een eindpresentatie voor alle betrokkenen. Meer informatie vind je ook onder werkwijze .

 

Rol team Biobrug

Het Biobrug team analyseert de concrete bedrijfsvraag en vertaalt deze naar een innovatief project (bijvoorbeeld een technische of economische haalbaarheidsstudie). Het stelt vervolgens een projectteam samen dat qua inhoudelijke kennis en studierichting het beste aansluit bij de bedrijfsvraag. Het is tussentijds beschikbaar als het project stagneert of er zich complexe vragen of issues voordoen. Bij de afronding van het project ontvangt het team het eindrapport en is een van de teamleden aanwezig bij de eindpresentatie. Ten slotte evalueert het team het project en het eindresultaat met het betreffende bedrijf, de begeleider en de student.

 

Vertrouwelijkheid

Over het algemeen teken je bij de start van het master-plus project een overeenkomst met het betrokken bedrijf. Soms heb je te maken met geheimhouding, die contractueel wordt vastgelegd. Vaak is er sprake van een stage- en/of onkostenvergoeding. De hoogte van deze vergoedingen is afhankelijk van het bedrijf waarvoor je het project uitvoert.

 

Baan /werkgelegenheid

Uit ervaring met reeds afgeronde projecten blijkt dat veel studenten die een master-plus project hebben gedaan met Biobrug, gemakkelijk een baan vinden bij een bedrijf dat werkzaam is in de BioBased Economy. In sommige gevallen zelfs bij het stage bedrijf zelf.