Samenwerken met BioBrug

Waarom kiezen ondernemers voor BioBrug?

Het team BioBrug helpt een ondernemer in de BioBased Economy met zijn concrete bedrijfsvraag aan oplossingsrichtingen. Door de deskundigheid van hoogleraren, studenten en bedrijfsleven samen te brengen worden gezamenlijk nieuwe technologie├źn ontwikkeld en vermarkt op het gebied van groene energie en materialen, waarbij biotechnologie een grote rol speelt.

 

Pragmatische aanpak

Door een vraaggestuurde en pragmatische aanpak ontvangt de ondernemer kennis en technologie waarmee hij nieuwe innovatieve producten kan ontwikkelen voor de markt waarin hij opereert. Bijvoorbeeld via brainstormsessies, markt-scans, innovatie-scans of technische haalbaarheid studies.

 

Geen selectiecriteria vooraf

Er zijn geen selectiecriteria vooraf, elke vraag wordt beoordeeld en geanalyseerd.

 

Korte trajecten

BioBrug streeft naar korte trajecten: bijvoorbeeld vier weken voor een duidelijke onderzoeksvraag (literatuur of marktstudie of labonderzoek) tot een half jaar voor een complex vraagstukken.

 

Actieve participatie

Ondernemers participeren actief in de totstandkoming van de oplossingsrichtingen, waardoor de oplossingsrichting aansluit bij de vraag van de markt waarin hij opereert en er een voorsprong is t.o.v. concurrenten in de Bio based economy

 

Intellectueel eigendom

Alle resultaten op het gebied van kennis en technologie komen volledig ten goede aan het bedrijf. De ondernemer blijft intellectueel eigenaar van ingebracht idee of probleem.

 

Lage kosten

Voor deelnemende bedrijven zijn er lage kosten verbonden aan projecten met BioBrug.