Hoe werkt BioBRUG

Aansluiten bij de vraag van het bedrijf

Gert Jan Euverink over de aanpak van Biobrug: “Bedrijven kunnen bij ons terecht met elke willekeurige vraag. Het team van Biobrug beoordeelt welke deskundigheid en ervaring nodig is om te komen tot oplossingen op het gebied van de biobased economy.

 

Benadering vanuit verschillende perspectieven

We benaderen het vraagstuk zoveel mogelijk vanuit verschillende perspectieven en brengen die deskundigheid bij elkaar die nodig is voor een goed resultaat. We doen dit in multidisciplinaire teams van hoogleraren, medewerkers van het betrokken bedrijf en studenten.

 

Alle studierichtingen mogelijk

De studenten kunnen komen uit alle richtingen,variërend van biologiestudenten, technische bedrijfskunde tot life sciences, maar ook rechten- of marketingstudenten als dat nodig mocht zijn. En mochten we de kennis niet in huis hebben dan zoeken we desnoods bij andere universiteiten naar relevante kennis. Want, waar het om gaat is dat het team qua samenstelling zo goed mogelijk aansluit bij de vraag en de problematiek van het betrokken bedrijf.

 

Oplossingsrichtingen op maat

De ene keer is er een duidelijke onderzoeksvraag of oplossingsrichting en kan worden volstaan met een literatuurstudie of labonderzoek. De andere keer is de vraag complex en zetten we eerst de zogenaamde versnellingskamer in. Maar ook maken we markt-scans, innovatie-scans, technische haalbaarheid studies. Inmiddels zijn reeds 25 projecten met bedrijven succesvol afgerond. De betrokken ondernemers waren zeer tevreden over de concreetheid van de resultaten.”

 

Versnellingskamer

De versnellingskamer is een geleide brainstorm die plaatsvindt via digitale communicatietechniek. Via deze unieke methodiek is het mogelijk om met een team van deskundigen, studenten en medewerkers van het betrokken bedrijf in een beperkt aantal  uren verschillende oplossingsrichtingen te genereren voor het bedrijfsvraagstuk.

 

Duur trajecten

Trajecten duren bijvoorbeeld  4 weken (voor literatuur- of marktstudie of labonderzoek) tot een half jaar voor complexe vraagstukken (technische haalbaarheidsstudies).