Stuurgroep

De stuurgroep van Biobrug bestaat uit de volgende personen:

 bruggink  prof. em. dr. Alle Bruggink (voorzitter)
 dijkhuizen  prof. dr. Lubbert Dijkhuizen (FWN, RuG)
 brand  dr. Maryse Brand (FEB, RuG)
 dijk  drs. Daan Dijk (Rabobank)
 lutjens  ir. Eisse Luitjens (NOM)

 

Partners

Biobrug wordt mogelijk gemaakt door het samenwerkingsverband RUG, SNN, Rabobank, Bio MCN, Provincie Groningen, gemeente Groningen.

Biobrug wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling en het Ministerie van EL&I, Pieken in de Delta.

RUGR_logoNL_rood_CMYK   eu-flag_2colors    prov-groningen-logo-2   Gemeente_Groningen    logo_rijk_ministerie_eleni   rabobank    biomcn   snn_logo