Wat is BioBRUG?

Biobrug brengt universitaire kennis en bedrijfsleven bij elkaar om samen nieuwe technologieën te ontwikkelen en vermarkten aan de hand van concrete bedrijfsvragen op het gebied van groene energie en materialen, waarbij biotechnologie een grote rol speelt.
(bijvoorbeeld via brainstormsessies, markt-scans, innovatie-scans, technische haalbaarheid studies).

 

Nieuwe multidisciplinaire aanpak 
De aanpak van Biobrug is pragmatisch en vraaggestuurd: Wanneer de concrete bedrijfsvraag helder is en het vraagstuk geanalyseerd, stelt Biobrug een multidisciplinair team samen van hoogleraren, studenten en medewerkers van het betrokken bedrijf.  Samen gaan ze met het vraagstuk aan de slag. Op deze wijze worden alle Universitaire kennis en ervaring uit het bedrijfsleven samengebracht die nodig is om de gevraagde nieuwe kennis en technologie te ontwikkelen. Met deze nieuwe kennis en technologie kan de ondernemer nieuwe innovatieve producten ontwikkelen voor de markt waarin hij opereert.

 

Bio Based Economy (BBE) :

In de BioBased Economy, ook wel groene economie, staat de biomassa aan de basis van alles. Om tot een BBE te komen is een transitie nodig van een fossiel gebaseerde economie naar een economie waarin biomassa centraal staat: ‘fossil based’ naar ‘biobased’.

Biomassa zoals landbouw- en tuingewassen, algen, en bepaalde reststromen bevatten organisch koolstof. Dit koolstof is een prachtige grondstof voor biomaterialen, chemicaliën, bioplastics, medicijnen, cosmetica, energie, etc.

Zie voor meer inhoudelijke informatie op www.biobasedeconomy.nl

 

Duur van het programma
Biobrug is eind 2011 gestart. Het programma van de faculteit Wiskunde en natuurwetenschappen duurt tot medio 2015. Sinds de start heeft Biobrug een hoogwaardig netwerk opgebouwd. Inmiddels heef de concrete samenwerking met ondernemers in het noorden geresulteerd in ruim 25 succesvolle projecten.

 

Bijdragen aan noordelijke kenniseconomie
Door wetenschappelijke kennis samen te brengen met de expertise uit het bedrijfsleven wil de RUG, cq. Biobrug de regionale positie van het MKB in het noorden versterken op het gebied van BioBased Economy. De samenwerking en kennisuitwisseling vergoot de expertise bij studenten en bedrijfsleven en stimuleert de noordelijke kenniseconomie op het gebied van Bio Based economy. “Door nu studenten bij biobasedprojecten in te zetten, hebben bedrijven later vaak deskundige en innovatieve arbeidskrachten. Op die wijze kan Biobrug bijdragen aan nieuwe hoogwaardige werkgelegenheid in het noorden,” aldus Professor Gert Jan Euverink.