Projecten

Sinds de start heeft Biobrug een hoogwaardig netwerk opgebouwd. Inmiddels heeft de concrete samenwerking met ondernemers in het noorden geresulteerd in ruim 25 succesvolle projecten.

 

Een greep uit de lopende projecten-pool van 45 stuks:

 

Student Science, Business & Policy:
Master-afstudeerstage voor een investeerder in duurzame technologie├źn.
Opdracht: Help ons te kunnen inschatten wat de haalbaarheid is (technisch en economisch) van groene initiatieven op het gebied van “algen-productie voor food- fuel, and chemistry”, zodat we op basis van de juiste argumenten de afweging kunnen maken om dergelijke initiatieven wel of niet financieel te ondersteunen.

 

Student Levenswetenschappen, biologie:
Literatuurstudie (4 weken, colloquium) voor een biotechnologisch MKB-bedrijf.
Opdracht: maak voor ons inzichtelijk of de keuze voor een voorbehandelingsmethode en ontsluitingstechnologie voor biomassa van invloed is op vervolgroutes om uit de betreffende biomassa groene producten te produceren.

 

Student Technische Bedrijfskunde:
Master-afstudeerstage voor een partij betrokken bij het onderhoud van waterwegen.
Opdracht: Geef ons aan wat alternatieve verwaardingsroutes zijn voor bepaalde typen restsromen die bij onze reguliere onderhoudswerkzaamheden beschikbaar komen, op basis van economische perspectieven, alsmede de technische haalbaarheid hiervan, ondersteund door experimenteel onderzoek.

 

Student Levenswetenschappen, biologie:
Literatuurstudie (4 weken, scriptie) voor MKB-adviesbureau.
Opdracht: Wat is de beste keuze voor een voorbehandeling en ontsluitingsroute voor het selectief vrijmaken van C5 en C6 suikers en de polymeer cellulose, en geef hierbij aan waar eventuele knelpunten en innovatiekansen liggen.

 

Student Technische Natuurkunde:
Master-afstudeerstage voor chemische industrie.
Opdracht: Welke processen en routes kunnen we inzetten voor een groene duurzame en economisch rendabele bestemming van ons afvalgas dat in grote hoeveelheden per dag beschikbaar komt en waarin meerdere gasvormige componenten aanwezig zijn.