8 mei 2014 Workshop “SME-tools in Horizon 2020”

Op 8 mei a.s. organiseert BioBrug samen met PNO Consultants een workshop betreffende “speciaal ontwikkelde MKB-tools voor het verkrijgen van financiering vanuit het Horizon2020 programma”. Wij willen u informeren over de mogelijkheden die deze MKB-tools u bieden met betrekking tot gehele of gedeeltelijke financiering van uw (technische) haalbaarheidsstudies en/of demonstratietrajecten.
Waarom deze workshop? Onlangs heeft uw bedrijf contact gehad met BioBrug betreffende innovatievragen, of heeft u in samenwerking met BioBrug een innovatieproject uitgevoerd: een beknopte eerste literatuurstudie, een economisch of technisch haalbaarheidsproject, of een zogenaamde versnellingskamer. Vaak betreft dit een zogenaamd kiemproject. Een eerste verkenning om vast te stellen of een bepaalde innovatie commercieel perspectief biedt voor uw bedrijf. De ervaring is inmiddels dat meer dan 70% van deze kiemprojecten resulteert in één of meerdere vervolgvragen en projecten. Dit kan wederom een relatief klein traject zijn, dat prima opgepakt kan worden door uw eigen personeel, of geschikt is voor een nieuw studentenproject. In sommige gevallen is gebleken dat een BioBrug-project uitmondt in een groter vervolgtraject: een nader onderzoek, een uitgebreid technisch haalbaarheidsonderzoek, dan wel een eerste aanzet tot bijvoorbeeld een demonstratieproject. Voor dergelijke grote(re) projecten is over het algemeen meer financiering nodig. Wij informeren u graag over de mogelijkheden die hiervoor zijn vanuit het Horizon2020 programma.

Datum: Donderdag 8 mei 2014

Plaats: Van Swinderenhuys, Oude Boteringestraat 19, Groningen Aanvang: 14 uur Afsluiting met borrel: ca 16:30.
Wilt u ook aanwezig zijn? Geef u dan uiterlijk 21 april 2014 op. Dit kan per mail: j.krooneman@rug.nl