Innovatie Event op 27 maart 2014 (Oosterpoort Groningen)

Hierbij maken wij u attent op het interessante Innovatie Event dat door SNN samen met partners, zoals Rabobank, RUG, Stichting Energy Valley, Groningen Seaports & Orange Blue Terminals, Kamer van Koophandel & Automotive Nordwest, WTC Expo, TCNN, EDR en Greenlincs/NOM wordt georganiseerd op 27 maart a.s. in de Oosterpoort te Groningen. U kunt zich nog aanmelden tot 18 maart! Wij zien u graag terug op 27 maart en de RUG ziet u graag bij de workshop “Business van kennis”.

 

De RUG vindt het belangrijk om wetenschap en bedrijf aan elkaar te koppelen. Onze doelstelling om goed onderwijs te geven en om goed en vooruitstrevend onderzoek uit te voeren geeft dit ook aan. Deze unieke combinatie zorgt ervoor dat de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen snel aan de studenten worden doorgegeven door gepassioneerde onderzoekers. De “producten” die wij als universiteit leveren zijn dan ook goed opgeleide mensen en kennis.

Wetenschappelijke kennis leidt niet altijd tot een direct verkoopbaar product of dienst. Begeleiding bij de productontwikkeling is van essentieel belang om kennis om te zetten in een winstgevende business. Daarom brengen we studenten, wetenschappers en bedrijfsleven in verschillende samenwerkingsvormen met elkaar in contact. Dit zorgt ervoor dat de kennis bewust (maar soms ook onbewust) overgedragen wordt, zodat we optimaal gebruik kunnen maken van de mensen en van de kennis die ontwikkeld wordt aan onze universiteit. In de workshop ‘Business van kennis’ gaan we op basis van korte pitches met u in gesprek, om samen te kijken hoe we wetenschap en bedrijf aan elkaar kunnen koppelen.

Deze workshop wordt verzorgd door Gert-Jan Euverink (Hoogleraar Biotechnologie, en BioBRUG ) van de RUG.