Vier nieuwe brainstormsessies gepland!

Vier nieuwe brainstormsessies gepland! Ook interesse in zo’n sessie met
kennispartners? Meld je bij het BioBrug team! Meer informatie: Versnellingskamers.